Riihi yhdistää nyt yrityskenttää - Älä jää ulkopuolelle - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Riihi yhdistää nyt yrityskenttää - Älä jää ulkopuolelle

Luodaan yhdessä resurssiviisaita verkostoja Etelä-Pohjanmaalle

Joko olette pysähtyneet pohtimaan, että onko bisneksenne virkeää? Pitäisikö jotain muuttaa? Entä huomenna? Olisiko meillä nykyistä enemmän yhdistäviä voimavaratekijöitä alueen muiden yritysten ja toimijoiden kanssa? Kiertotalous luo kuulemma mahdollisuuksia. Mitä niiden löytäminen edellyttää? Mistä saadaan apua?

Yritysten on jatkossa tunnistettava paremmin toimintansa ympäristövaikutukset. Pysy mukana muutoksessa ja löydät uudet mahdollisuudet. Pk-yritysten haasteita niin kiertotaloussiirtymän kuin yleisestikin liiketoimintakehittämisen näkökulmasta ovat mm.: vaikutusmahdollisuudet jakelu- ja hankintakanavaan, osaaminen ja toimintatavat, tekniikan nopea kehittyminen ja digitalisaatio, laki- ja säädösviidakko, resurssit, kysyntä ja talous. Yksin näihin on vaikea vastata nopeasti muuttuvalla toimintakentällä.

Otetaan selvää, voisivatko yritykset hyödyntää nykyistä paremmin toistensa tietotaitoa, materiaalivirtoja ja resursseja? Asiat yleensä selviävät kysymällä ja uusia ideoita syntyy vuorovaikutuksessa, joten vahvistetaan verkkoja alueella. Etelä-Pohjanmaan voimavarana on aina ollut yhteisöllisyys. Mitä jos pidetään siitä jatkossakin kiinni? Yhteistyö rakentaa kestävyyttä maaseudun pk-yrityksiin.

Nostetaan yhdessä kehittämällä maaseudun ääni kuuluviin. Vahvistetaan eri toimijoiden ja tahojen tiedonvaihtoa alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Kiertotalouden mahdollisuudet, haasteet ja edistämistoimet maaseutumaisilla alueilla poikkeavat toimivuudessaan kasvukeskusten ratkaisuista, joihin kehittämistoimet ja tavat on pääosin suunnattu tähän mennessä. Mutta nyt keskitytäänkin nimenomaan Etelä-Pohjanmaan ja sen yritysten kehittämiseen.

RIIHI-hanke rakentaa resurssiviisaita verkostoja Etelä-Pohjanmaalle. Riihi – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoittama. Rahoituksen myöntäjä toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Voit lukea itse hankkeesta lisää sen omilta sivuilta: https://projektit.seamk.fi/riihi/

Hyöty minulle ja organisaatiolleni?

Lue asiantuntijoiden erittely siitä, mitä on tulossa ja millaisia hyötyjä hankkeesta syntyy alueen yrityksille, kehittäjäorganisaatioille ja julkisille hankkijoille.