Työkaluja toiminnan kehittämiseen - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Työkaluja toiminnan kehittämiseen

Täällä pääset tutustumaan erilaisiin pk-yrityksille soveltuviin maksuttomiin työkaluihin, joiden avulla voit kehittää yrityksesi toimintaa kestävämmäksi eri näkökulmista.

Voit valita alta oletko etsimässä ympäristövastuuseen vai laajemmin yritysvastuuseen liittyviä työkaluja. Tämän alta voit myös klikata yksittäistä työkalua ja pääset hyppäämään kyseisen työkalun kuvaukseen tai voit selata sivua alaspäin ja löydät kaikkien työkalujen kuvaukset sieltä aakkosjärjestyksessä.

Millaisia työkaluja olet etsimässä?

Ympäristövastuuseen ja ympäristöjohtamiseen liittyvät työkalut

Yritysvastuuseen laajemmin liittyvät työkalut

Alempana on lyhyesti kuvattu jokaista työkalua. Ne ovat aakkosjärjestyksessä. Pääset hyppäämään oikean työkalun kohdalle yllä olevia kuvakkeita painamalla.

Etsitkö jotain tiettyä työkalua, mutta et löydä?  Tai puuttuuko joukosta työkalu, jonka kuuluisi siellä olla? Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta.

Ympäristövastuu ja ympäristöjohtamiseen liittyvät työkalut

BOOST YOUR ECO! PK-YRITYKSEN EKOINNOVAATION MALLI

Boost your eco! –Eteläpohjalaisen pk-yrityksen ekoinnovaation malli, joka sisältää työkalut ekoinnovaatioprosessin kehittämiseen yrityksessä. Mallin ovat rakentaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Vaasan yliopiston asiantuntijat osana Euroopan Aluekehitysrahoituksella toteutettua Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla –hanketta vuosina 2019-2021.

Siirry työkaluun->

 

Hiilijalanjälkilaskuri, Climpactor

Climpactor on Teknologiateollisuuden yrityksille suunniteltu työkalu, jonka avulla voit laskea yrityksen ja tuotteiden ilmastovaikutuksia sekä selvittää, millainen on yrityksen yhteiskunnallinen kädenjälki.

Siirry työkaluun->

 

Hiilijalanjälkilaskuri, Y-HIILARI

Y-HIILARI on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta. Mikäli yrityksen hiilijalanjälkilaskenta on sinulle uutta, lataa myös opas yrityksen hiilijalanjälkilaskentaan: ILPO – Opas ilmastopäästöjen laskentaan pk-yritykselle

Siirry työkaluun->

 

Hiilijalanjälkilaskuri matkailualan yrityksille

Matkailualan yritysten oman hiilijalanjälkilaskurin on tuottanut Visit Finland. Maksuttomalla CO2-laskurilla voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Tulosten avulla voit suunnitella toimintaa entistä ilmastoystävällisemmäksi ja viestiä ilmastotyöstä. Selaimen kautta käytettävällä laskurilla on tiedonkeruun tehtävät helppo jakaa useammalle käyttäjälle ja tiedot pysyvät tallessa tulevien vuosien laskentoja ja päästövähennysten suunnittelua varten. Laskurin käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Siirry työkaluun->

 

Hiilijalanjälkilaskuri toimistoille, Green Office

Green Office -hiilijalanjälkilaskuri on suunnattu erityisesti toimistoille. Laskurista on saatavilla sekä ilmainen, että maksullinen versio ja laskurin on tuottanut WWF.

Siirry työkaluun->

 

HITU, Tuotteen hiilijalanjälkilaskuri

HITU, Tuotteen hiilijalanjäljen laskentatyökalu on kehitetty osana Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hanketta. Sen on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto. Lähtökohtana ovat olleet Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden tarpeet. HUOM! Tallenna laskuri ensin koneellesi, että saat makrot käyttöösi. Tässä vielä tarkempi ohje makrojen käyttöönottoon: Näin otat HITU-laskurin makrot käyttöön ladatessasi laskurin verkosta. Mikäli et saa makroja toimimaan, ole rohkeasti yhteydessä: riihi@seamk.fi.

Lataa työkalu (excel)->

Lataa käyttöopas (pdf)->

Tutustu laskentaesimerkkeihin:

 

IKE-hiilijalanjälkilaskuri elintarvikeprosesseille

IKE-hiilijalanjälkilaskuri on Ilmastokestävät elintarvikeprosessit -hankkeessa luotu Microsoft Excel -pohjainen työkalu tuottamaan tietoa elintarviketuotteiden valmistuksesta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokasta ja hiilijalanjäljestä. IKE-hiilijalanjälkilaskuri on tallennettava tietokoneen kovalevylle samaan kansioon yhdessä IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöoppaan sekä tulostettavan raportointipohjan kanssa, että nämä saadaan toimimaan yhdessä. Ohjeistus- ja raportointiominaisuudet eivät siis toimi, jos laskuri on tallennettu verkkosijaintiin, kuten esim. Microsoft OneDriveen. Tämän lisäksi on käynnistyksen yhteydessä hyväksyttävä VBA-makrojen käyttö.

Lataa työkalu (excel)->

Lataa käyttöopas (word)->

Lataa raportin pohja (word) ->

 

Ilmasto-SWOT

SYKE:n ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijat kehittivät kevyen ilmasto-SWOT -työkalun, jonka avulla yritys pystyy suunnittelemaan strategiaansa ja liiketoimintansa sen pohjalta, miten ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan yrityksen toimintaympäristöön. Se yhdistää kahden erilaisen työkalun toiminnat toisiinsa, SWOT analyysin sekä elinkaarimenetelmän.

Siirry työkaluun->

 

KIERTOLIIKE - Kiertotaloudella kohti kestävämpää liiketoimintaa

Työkalun avulla saat käsityksen siitä, mitä kiertotalous oikeastaan on, ja mitä se voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoimintanne näkökulmasta. Työkalu auttaa tunnistamaan monipuolisesti erilaisia kiertotalouden mahdollisuuksia, joista potentiaalisimmiksi tunnistettujen kohdalla konkretisoidaan ensimmäiset askeleet, joilla aloitat oman matkasi kohti kiertotaloutta.

Siirry työkaluun->

 

KIERTOTALOUDEN ROADMAP - Kiertotalouden ensiaskeleet teollisille pk-yrityksille

Opas pk-yrityksille kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan aloittamiseen erityisesti Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden tarpeisiin. Opas ja sen tukimateriaali toimivat myös työkaluna yrityksen sisäisessä kehitystyössä. Materiaali on sovellettavissa myös muille kuin teollisuuden toimialoille. Opas tukee yritysten omatoimista työskentelyä kiertotalouden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja omien ensiaskeleiden suunnitelemiseksi kohti kiertotaloutta. Roadmapin avulla yritys voi järjestää organisaatiossaan esimerkiksi ääniohjatun työpajan, jonka lopputuloksena yritys tietää, mitä kiertotaloudella halutaan heidän yrityksessään tavoitella, mitkä kiertotalouden liiketoimintamallit soveltuvat parhaiten heidän yritykseensä, ja millaisilla lyhyen aikavälin toimenpiteillä muutosta voidaan lähteä yrityksessä toteuttamaan, askel kerrallaan.

Materiaali on tuotettu osana SeAMKin ESR-rahoitteista hanketta: Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta. Alta löydät linkin interaktiiviseen oppaaseen sekä tulostettavat materiaalit työskentelyä varten:

Siirry oppaaseen/työkaluun->

Voit ladata työskentelyaineistot tästä:

Mikäli haluat perehtyä laajemmin kiertotalouteen ja sen eri tasoihin, voit käyttää esitietoina Lisää kierroksia! -opasta, jonka löydät Riihen oppaat-osiosta kestävän liiketoiminnan otsikon alta.

 

Kiertotalousajattelun työkalupakki

Kiertotalousajattelun työkalupakki auttaa kehittämään kiertotalouden mukaista toimintaa eri näkökulmista. Työkalupakki koostuu viidestä eri työkalusta: Kiertotalouskompassi, Viisi rakenteellista hukkaa, Kiertotalouden strategiaskanneri, Pisaramalli ja kiertotalousruudukko sekä Kiertotalouden toimintapolku. Työkalupakki auttaa ymmärtämään ja optimoimaan paremmin yrityksen ja arvoketjun materiaali- ja jätevirtoja, tunnistamaan strategioita kiertotalouteen siirtymisessä, sekä auttavat tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.

Siirry työkaluun->

 

KIERTO-kartoitus

Työkalu toimii matalan kynnyksen starttauksena kohti kiertotaloutta. Kartoitus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä mikroyrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa yhä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Kyselyn avulla kartoitetaan toiminnan nykytilaa, herätellään ajatuksia kestävyydestä sekä tarjotaan tietoa ja työkaluja oman yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseen. Työkalu on rakennettu Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoimassa KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -kumppanuushankkeessa, jonka toteutusaika on 12.2021-31.8.2023.

Siirry työkaluun->

 

Käsikirja kemianteollisuuteen: Kiertotalouden liiketoimintamallit

Sitran, Kemianteollisuuden ja Accenturen kokoama käsikirja: Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille, tarjoaa kemian alan yrityksille työkaluja oman toimintansa arvioimiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen kiertotalouden liiketoimintamalleille. Käsikirja on julkaistu vuonna 2020.

Siirry työkaluun->

 

Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut

Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut on työkalusarja, johon kuuluu myös kaksi opasta. Työkalut ja oppaat ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden tuottamia, osana Euroopan Aluekehitysrahoituksella toteutettua Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla –hanketta. Hanke on toteutettu vuosina 2019-2021.

Paketti sisältää myös kaksi opasta

Siirry työkaluun->

 

Lukeloki, ruokahävikkisovellus

Luonnonvarakeskuksen kehittämä online-sovellus ravitsemispalveluille ruokahävikin mittaamiseen. Demo-versio on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka.

Siirry työkaluun->

 

Materiaalitehokkuustesti

Motivan materiaalitehokkuutesti on tarkoitettu materiaalitehokkuspotentiaalin alkukartoitukseen yrityksille, joissa materiaalitehokkuuden potentiaalia ei ole vielä tunnistettu. Vastaamalla 11 kysymykseen vastaaja saa tuloksena karkean arvion yrityksensä materiaalitehokkuuden tasosta, alustavan arvion materiaalitehokkuudella saavutettavasta euromääräisestä säästöpotentiaalista sekä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla yritys voisi parantaa materiaalitehokkuuttaan.

Siirry työkaluun->

 

Nordic Circular Economy Playbook

Nordic Innovationin kokoama Nordic Circular Economy Playbook on suunnattu pohjoismaisille valmistavan teollisuuden yrityksille.

Siirry työkaluun->

 

Yrityksen ilmastotyön askeleet

Yrityksen ilmastotyön askeleet – työkirja pk-yrityksen ilmastotyön käynnistämiseen auttaa yrityksen alkuun ilmastotyössä. Työkirjan kysymysten on tarkoitus auttaa oman toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä tunnistaa vaikuttavimmat toimet ja askeleet kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa. Työkirjaa voi käyttää esimerkiksi sisäisen tilannekartoituksen ja yhteisen ideoinnin pohjana. Työkalua voivat hyödyntää kaikenkokoiset yritykset toimialasta riippumatta, mutta se on kehitetty erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Työkirja on toteutettu vuoden 2021 aikana osana Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanketta, jota toteutettiin yhdessä Kaarinan kaupungin, Kaarinan kehitys Oy:n sekä kahdeksan mukana olleen yrityksen voimin. Hanketta osarahoitti Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -rahoitusohjelma.

Siirry työkaluun->

 

Yritysvastuuseen laajemmin liittyvät työkalut

Vastuullisuuden itsearviointi pienille yrityksille

Pienille yrityksille suunnatun vastuullisuustyökalun avulla yritys voi selvittää, millä tasolla yritys on vastuullisuuden eri osa-alueilla, jotka on jaettu ympäristöön ja taloudelliseen sekä sosiaaliseen vastuullisuuteen. Työkalun ovat rakentaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijat osana Pienet vastuulliset yritykset – vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen –hanketta. Työkalu on julkaistu vuonna 2022.

 Siirry työkaluun->

 

Kestävän liiketoiminnan johtamistyökalu, kaupan ala

Kaupan liitto on koonnut erityisesti pk-yritysten vastuullisuustyön tueksi kaksiosaisen kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun, joka sisältää tarkistuslistoista koostuvan Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun sekä Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -oppaan.

 Siirry työkaluun->

 

Yritysvastuun itsearviointi -työkalu

Yritysvastuun itsearviointi -työkalu tarjoaa yritykselle tilannekuvan vastuullisuustoiminnan nykytasosta, auttaa tunnistamaan kehityskohteita sekä mahdollistaa suoriutumisen vertailun muihin yrityksiin. Lisäksi työkalu tarjoaa käytännön vinkkejä yritysvastuun johtamiseen. Yritysvastuun itsearviointityökalu on maksuton ja sen on kehittänyt 4FRONT Oy yhteistyössä Pohjoismaiden suurimman yrityvastuuverkoston FIBSin kanssa

 Siirry työkaluun->

 

Ota yhteyttä ja liity parveen

Eteläpohjalaisten oma kestävän kilpailukyvyn Riihi, kokoaa saman katon alle kestävään liiketoimintaan ja erityisesti kiertotalousteen liittyvää tietoa ja toimijoita. Pääpaino on pk-yritysten toimet ja tarpeet. Kysy meiltä tai kerro toimistasi kiertotalouden saralla. Tuo yrityksesi toimet näkyviksi, liity Riihen parveen.

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirje ja pysyt kuulolla

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia pysyä mukana muutoksessa, kilpailukykyisesti. Se luo uutta bisnestä! Tilaa uutiskirje ja kuulet uusista mahdollisuuksista osaamisesi kehittämiseksi. Kirjeen sisältö painottuu pk-yrityskenttään.

Tilaa uutiskirje