Tietoa Riihestä - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Tietoa Riihestä

RIIHI tuo yhteen ratkaisun elementit

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

 

Uudistuvaan toimintakenttään sopeutuminen ja ympäristövaatimuksiin vastaaminen haastaa yrityksiä ja muita organisaatioilta kehittämistoimiin. Tietoa on olemassa, mutta se on hajallaan.

Riihi on poikkialainen kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaan alueelle. Se palvelee Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiä ja muita organisaatioita. Riihestä eteläpohjalaisyritysten on mahdollista löytää tukea ja työkaluja tarvittavan muutoksen toteuttamiseksi pk-yrityksen resursseilla. Riihen tavoitteena on edistää kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyvää muutosta eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous eivät ole tähtitiedettä, vaan maalaisjärkeä. Oppimalla ja ymmärtämällä voi tunnistaa uhkien sijaan uusia mahdollisuuksia ja kasvua. Luodaan yhdessä muutoksenhallintaa ja kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaalle.

 

RIIHEN  tarina

Vanhan ajan maatilalla mikään ei mennyt hukkaan, vaan kaikki hyödynnettiin. Tämä malli tulisi nyt vain tuoda tähän päivään. Etelä-Pohjanmaalla alkutuotannon ja jalostuksen osuus työpaikoista on huomattavasti koko maata korkeampi. Tämä historiallinen erityispiirre on otettu ja tullaan ottamaan jatkossakin huomioon Riihen sisältöä rakennettaessa.

Vaikka kiertotalous on terminä vielä verrattain tuore, pohjimmiltaan se on sama vanha tuttu säästäväinen tapa tehdä asioita: toimitaan säästeliäästi, säilytetään tuotteiden ja materiaalien arvo kierrossa mahdollisimman pitkään ja minimoidaan tuotannosta ja kulutuksesta syntyvä hukka ja jäte. Toisen roska on toisen aarre.

Riihi viittaa perinteiseen Etelä-Pohjalaiseen elinkeinoon eli maatalouteen, jossa riihi oli eräs keskeinen osa, kun eri pelloilta vilja kerättiin suojaan yhden katon alle. Riihessä arvokkaat jyvät kerättiin tarkoin talteen, ja riihikuiva vilja kesti hyvin varastoinnin, säilytti arvonsa ja tuotti hyvän sadon. Kiertotalouden periaatteet toteutuivat riihessä monella tapaa, vaikka termiä ei tuolloin ollut olemassakaan. Riihin on jo itsessään esimerkki resurssitehokkuuden toteutumisesta.

Nyttemmin eteläpohjalainen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja siirtynyt teollisuuteen ja palveluihin. Silti resurssiviisaus on keskeinen osa alueen liiketoimintaa ja yrittäjien arvopohjaa. Siksi nimesimme kiertotalouden edelläkävijöiden yhteistyö- ja osaamisalustan Riiheksi. Riihen digitaalisen katon alle kokoamme yhteen tietoa kiertotalouden liiketoimintamalleista, toimijoista ja yhteistyökumppaneista, sekä kestävän kehityksen teemoista laajemmin.

Riihi on rakennettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanketta. Riihen ylläpidosta vastaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

 

PARVI – löydä yhteistyökumppanit kiertotalouden toteuttamiseen

Aikanaan vilja koottiin riihen parvelle kuivumaan. Erilaisista olosuhteista kerätyt lyhteet tuotiin yhteen. Samoin Riihen Parvelle kerätään yhteen kiinnostavia kiertotalouden toimijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Yhdessä ajatuksia ja yhteistyömahdollisuuksia kypsyttelemällä voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja uudenlaista elinvoimaa maailman muuttuessa.

 

Ota yhteyttä ja liity parveen

Eteläpohjalaisten oma kestävän kilpailukyvyn Riihi, kokoaa saman katon alle kestävään liiketoimintaan ja erityisesti kiertotalousteen liittyvää tietoa ja toimijoita. Pääpaino on pk-yritysten toimet ja tarpeet. Kysy meiltä tai kerro toimistasi kiertotalouden saralla. Tuo yrityksesi toimet näkyviksi, liity Riihen parveen.

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirje ja pysyt kuulolla

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia pysyä mukana muutoksessa, kilpailukykyisesti. Se luo uutta bisnestä! Tilaa uutiskirje ja kuulet uusista mahdollisuuksista osaamisesi kehittämiseksi. Kirjeen sisältö painottuu pk-yrityskenttään.

Tilaa uutiskirje