Viimeinen jakso pk-yritysten tulevaisuuskestävä kasvu -podcast-sarjassa julki – kaikki jaksot kuunneltavissa nyt! - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Viimeinen jakso pk-yritysten tulevaisuuskestävä kasvu -podcast-sarjassa julki – kaikki jaksot kuunneltavissa nyt!

kategoria: Yleinen

GreenGrow-hankkeen podcasteissa on tutustuttu tulevaisuuskestävän kasvun teemoihin erityisesti ympäristövastuun ja vihreän kasvun näkökulmista. Nyt julkaistu viides ja viimeinen podcast pureutuu kestävyyden sosiaaliseen puoleen ja valottaa sitä, kuinka eteläpohjalaiset pk-yritykset huomioivat sosiaalista vastuuta arjessaan. 

Sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea vastuuta ihmisistä, kuvailee jaksossa vieraileva SeAMKin yliopettaja Emilia Kangas. Jaksossa keskustellaan eteläpohjalaisten pk-yritysten sosiaalisen vastuun käytänteistä viimeisen vuoden aikana toteutetun haastatteluselvityksen perusteella. Tule mukaan kuuntelemaan, minkälaisia kekseliäitä keinoja paikallisilla pk-yrityksillä on työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen ja miten yritykset suhtautuvat rooliinsa paikallisen yhteisön kehittämisessä. 

Podcast on viimeinen hankkeessa julkaistuista viidestä podcastista. Aiemmissa podcasteissa on keskusteltu muun muassa vihreistä innovaatioista, vihreän kasvun tukemisesta Etelä-Pohjanmaalla sekä haastateltu vastuullisuuden edelläkävijäyritystä HR Livingiä siitä, miten yritys on edennyt omalla vastuullisuuspolullaan. 

Kaikki podcastit pääset kuuntelemaan täältä

Podcastit on tuotettu osana EAKR-rahoitteista GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanketta, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.