Uusia työkaluja pk-yrityksille kiertotalouden suunnitteluun - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Uusia työkaluja pk-yrityksille kiertotalouden suunnitteluun

kategoria: Yleinen

Kiertotalous-Suomi toi Suomeen EIT Climate-KIC:n kehittämät kiertotalousajattelun työkalut pk-yrityksille ja ne on nyt käännetty myös suomen kielelle. Työkalupakki tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä välineitä kiertotalouden mukaiseen toimintaan siirtymiseen. Työkalupakki auttaa ymmärtämään ja optimoimaan paremmin yrityksen ja arvoketjun materiaali- ja jätevirtoja, tunnistamaan strategioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouteen siirtymisessä, sekä auttavat tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämä painottuu vahvasti teollisuuteen ja maatalouteen, joissa kestävien toimintatapojen ja resurssitehokkuuden merkitys korostuu. Kiertotalouden periaatteiden omaksuminen auttaa yrityksiä vähentämään sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia ja parantamaan kilpailukykyään.

Työkalupakki koostuu viidestä työkalusta, joista keskeisin on Kiertotalouskompassi. Se auttaa kartoittamaan resurssi- ja energiavirtoja sekä tunnistamaan mahdollisuuksia. Muut työkalut täydentävät kompassia ja tukevat yrityksiä materiaalivirtojen optimoinnissa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä. Kiertotalousajattelun työkalupakki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työkalut ovat saaneet alkunsa apulaisprofessori Fenna Blomsman väitöskirjasta. Paula Eskola Motivasta toteaa Kiertotalous-Suomen artikkelissa, että näistä käytännönläheisistä työkaluista on paljon hyötyä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yritysneuvojille ja konsulteille. Hänen komeuksiensa mukaan työkalujen käytännönläheisyys helpottaa yrityksiä kiertotalouden mukaisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Linkki Kiertotalous-Suomen sivuille työkalupakkiin löytyy nyt myös Riihen materiaalipankista. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja tutustu työkaluun.