Rahoitusta saatavilla kiertotalouden edistämiseksi! - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Rahoitusta saatavilla kiertotalouden edistämiseksi!

kategoria: Yleinen

Kiertotaloutta ja sen lisääntymistä tukevat kehittämishankkeet rahoitetaan pääasiassa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 2 erityistavoitteesta 2.3. Etelä-Pohjanmaalla kyseisen erityistavoitteen rahoitusta on varattu sekä ELY-keskuksen jakamiin yritystukiin että Etelä-Pohjanmaan liiton jakamiin aluekehitystukiin. Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittajana yritystukien osalta. Kaikki hakuilmoitukset julkaistaan ja rahoitusta haetaan osoitteessa www.eura2021.fi. Lisäksi uutisia ja tiedotteita avautuvista hauista voi lukea osoitteesta www.rakennerahastot.fi.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) erityistavoitteen pääasiallinen sisältö ovat kiertotalouden ja korkean asteen biotalouden edistäminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Kehittämisen kohteena ovat niin yritykset, kunnat kuin muutkin julkiset toimijat sekä näiden välinen yhteistyö. Kiertotalouden ja muiden EAKR-rahoituksen erityistavoitteiden tarkemmista sisällöistä voi lukea Uudistuva ja osaava Suomi ohjelma-asiakirjasta.

Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi kiertotalouteen kohdennetaan merkittävä määrä rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). JTF-rahoitus on tarkoitettu uudistamaan elinkeinoelämää ja tukemaan vihreää siirtymää Suomessa niillä alueilla, jotka kärsivät turpeen energiakäytön alasajosta eniten. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käyttöä ohjaa edellä mainitun ohjelma-asiakirjan lisäksi maakunnalliset siirtymäsuunnitelmat. Etelä-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa https://epliitto.fi/jtf-etela-pohjanmaalla/. Suunnitelmassa yhtenä tuettavan toiminnan kohteena mainitaan pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit. Näihin myönnetään rahoitusta sekä yrityksille suoraan Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta että kiertotaloutta tukevaan yleishyödylliseen TKI-toimintaan Etelä-Pohjanmaan liiton kautta. Myös JTF-haut julkaistaan osoitteissa eura2021.fi ja rakennerahastot.fi.

Mikäli haluat keskustella rahoitustarpeistasi, ota yhteyttä Etelä-Pohjanmaan liittoon.