Etelä-Pohjanmaan oma kiertotalousalusta on julkaistu - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Etelä-Pohjanmaan oma kiertotalousalusta on julkaistu

kategoria: Yleinen

Etelä-Pohjanmaan oma kiertotalousalusta RIIHI on vihdoinkin julkaistu. Riihen tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouteen ja kestävyyteen perustuvaa liiketoimintaa alueella ja tähän tavoitteeseen alusta pyrkii tuomalla Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta oleellisen ja ajankohtaisen kiertotaloustiedon ja toimijat saman katon alle.

Riiheen on koottu kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset uutiset ja Riihen tapahtumakalenterista löytyy teemaan liittyvät tapahtumat ja koulutukset. Riihen kattavasta materiaalipankista löytyy muun muassa työkaluja, oppaita, tallenteita ja linkkivinkkejä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Riihen parvelle on koottu esimerkkejä alueen yritysten kiertotalousratkaisuista sekä listauksia toimijoista, jotka voivat omalla toiminnaallaan edistää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kokoamalla Riiheen materiaalia ja toimijoita edistetään tiedon ja osaamisen jalostumista uusiksi innovaatioiksi ja likketoiminna kasvuksi.

Riihi palvelee koko maakuntaa ja sen toimijoita: Riihen päätavoitteen myötä Riihen pääkohderyhmä on alueen pk-yritykset, joiden kestävän liiketoiminnan kehittämistä Riihellä pyritään tukemaan. Riihen avulla yrityksillä on mahdollista säästää resurssejaan, kun yrityksen kannalta oleellinen kiertotaloustieto löytyy yhdeltä sivustolta. Toisaalta Riihi palvelee kaikkia alueen kehittäjä-toimijoita tarjoamalla kanavan, jolla voi tavoittaa erityisesti kiertotalous- ja kestävyysteemoista kiinnostuneet yritykset ja levittää sekä tietoa että materiaalia. Riihen ylläpitäjät toivovatkin, että niin kehittämistoimijat  kuin yrityksetkin hyödyntävät Riiheä aktiivisesti omassa työssään.

Riihi on rakennettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hankkeessa. Hanke päättyy toukokuussa 2023 mutta Riihi jää pysyväksi osaksi SeAMK vastaa sivuston ylläpidosta myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke on rahoitettu Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoimalla Euroopan Aluekehitysrahaston rahoituksella.