Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 4/4: Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Johtamisen uudet tuulet -valmennussarja 4/4: Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Työskentelyn tavoitteena on jakaa tietoa kestävän kasvun tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja antaa käytännön vinkkejä uusien kestävien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tule mukaan oppimaan ja jakamaan ideoita muiden osallistujien kanssa!

Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Laura Könönen ja Jenni Nurmi.

Laura on yritysten ympäristöjohtamisen asiantuntija, jolla on vahva halu tukea yrityksiä tekemään merkityksellisiä ympäristötekoja suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti. Häntä inspiroivat aivan erityisesti kiertotalous ja siinä piilevät valtaisat liiketoimintamahdollisuudet, ekologiset innovaatiot ja yritysten vastuullisuusviestintä. Luonto ja sen monimuotoinen elämä ovat lähellä Lauran sydäntä, ja tämä yhteys antaakin runsain mitoin merkityksellisyyttä ja motivaatiota hänen työhönsä, jossa ympäristön hyvinvoinnin edistäminen ja sitä kautta kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista.

Jenni on kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija, jolla on monipuolinen kokemus kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämisestä ja yritystoiminnan kestävyysmurroksen toteuttamisesta. Hän työskentelee TKI-asiantuntijana SeAMK:illa projekteissa ja koulutuksissa, joissa kehitetään alueen yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Aiemmin Jenni on työskennellyt asiantuntijana ja kehittäjänä pk-yrityksissä sekä toiminut itsekin yrittäjänä. Hän ratkoo mielellään resurssitehokkuuteen, kestävään suunnitteluun ja kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kehittää uutta ja luo toimivaa keskusteluyhteyttä ekosysteemin eri toimijoiden välillä.

Tilaisuuden kohderyhmänä on yritysten johto ja henkilökunta. Tilaisuus on maksuton!

Valmennus järjestetään keskiviikkona 25.10.2023 klo 8.30-12 (Frami F, neuvottelutila 7. taivas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11). Valmennuksen luonteen vuoksi tapahtumaan on vain lähiosallistumismahdollisuus.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Huomaa myös muut valmennussarjan valmennukset!

Voit ilmoittautua lomakkeella sinua eniten kiinnostavaan valmennukseen tai tulla mukaan vaikka kaikkiin.

Muut Johtamisen uudet tuulet -valmennussarjan tapahtumat:

Tilaisuudet järjestää SeAMKin Myrsky – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hanke.

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat

Centria ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia