Tekoälyllä tukea alueellisten ilmastoriskien hallintaan - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Tekoälyllä tukea alueellisten ilmastoriskien hallintaan

Blogi:

Muuttuva ilmasto voi voimistaa tiettyjä sääilmiöitä ja lisätä näiden esiintymistiheyttä myös Etelä-Pohjanmaalla, mikä kasvattaa säähäiriöistä aiheutuvien vahinkojen riskiä. Vähittäiset ilmastonmuutoksen riskit ja lyhyemmällä aikavälillä ilmenevät säähäiriöiden riskit voivat eri tavoilla vaikuttaa maakunnan elinkeinoihin ja asukkaisiin. Nämä toimijat tarvitsevat uudenlaisia riskienhallinnan välineitä ilmastonmuutoksen ja säähäiriöiden uhkien hallintaan.

Tekoäly on lupaava väline monenlaisten ongelmien käsittelyyn. Vaasan yliopiston luotsaamassa PERIL-hankkeessa kehitetään tekoälypohjaisia työkaluja tukemaan Etelä-Pohjanmaan yrityksiä ja sen kuntien asukkaita ilmastonmuutoksen riskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Tekoäly oppii vain niin laajalti, kuin sitä opetetaan. Eteläpohjalainen toimija ei hyödy paljoakaan, jos tekoäly neuvoo häntä esimerkiksi Keski-Euroopalle ominaisten ilmastoriskien hallinnasta. Alueellisen datan niukkuus tekoälyn kouluttamiseen luo haasteita. Siksi sen kehitystä ja koulutusta varten on PERIL-hankkeessa kerätty alueellista tietoa Etelä-Pohjanmaan yrityksiltä ja kuntalaisilta. Tekstiviestibotilla ja verkkokyselyllä toteutettu tiedonkeruun ensimmäinen vaihe päättyi toukokuussa 2024. Eri näkökulmia edustavia vastauksia saatiin mukavasti maakunnasta.

Verkkokyselyn kautta voi edelleen kertoa näkemyksiään äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksista elinkeinoihin tai arjen elämiseen Etelä-Pohjanmaalla: (linkki: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/308dc4aa-6cf5-499a-8ed0-e11e9807084a?displayId=Fin3064659 )

Kesällä 2024 avattava Ilmastoriski-verkkosivusto tulee tarjoamaan alueellista ilmastoriskitietoa ja sisältää käyttäjiä sparraavan tekoälypohjaisen chatbotin. Chatbot oppii käymistään keskusteluista ja vastaa käyttäjien ilmastoaiheisiin kysymyksiin. Keskustelut voivat liittyä esimerkiksi elinkeinon harjoittamiseen muuttuvissa olosuhteissa, yritystoimintaan tai kuntalaisten ilmastoahdistukseen Etelä-Pohjanmaalla.

Lisäksi PERIL-hanke tukee eteläpohjalaisia yrityksiä ilmastoriskien tunnistamisessa sekä hallinnassa. Lue lisää hankkeesta ja ota yhteyttä hankeryhmään: https://sites.uwasa.fi/peril/

PERIL-hanke (Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan) toteutetaan vuosina 2023–2025, ja sen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto.

PERIL-hankeryhmä, Vaasan yliopisto (Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö, SC-Research, Lapua)

Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Mikael Mäenpää