Some ja verkostot kiertotalouden kiihdyttäjinä - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Some ja verkostot kiertotalouden kiihdyttäjinä

Blogi:

Vihreään siirtymään ja kiertotalouteen liittyy haasteita ja epäselvyyksiä, mutta innostustakin eteläpohjalasista yrityksistä teemaan liittyen löytyy. Alueen kehittäjätoimijoilla onkin nyt sekä tilaisuus ja myöskin velvollisuus kannustaa ja tukea alueen yrityksiä ja toimijoita kehittämään toimintaansa ja siten säilyttämään kilpailukykynsä. Mutta miten yritysten muutossopeutumista voidaan parhaiten tukea juuri Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten keskuudessa? Me päätimme kysyä tätä yrityksiltä itseltään. Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanke järjesti kevään 2023 aikana Seinäjoella ja Kauhavalla verkostoitumistilaisuudet, joissa kartoitettiin alueen yritystoimijoiden näkökulmasta toimivimpia keinoja edistää kiertotaloutta.  

Keskusteluissa nousi vahvasti esiin tarve lisätä ymmärrystä ja osaamista vihreään siirtymään, sen tarpeisiin ja käytännön mahdollisuuksiin liittyen hyvin laaja-alaisesti. Sosiaalinen media nähtiin tärkeänä kanavana kiertotalousosaamisen kasvattamisessa ja keskustelijat kaipasivat jopa matalan kynnyksen altistamista aiheelle sosiaalisessa mediassa. Eritysesti tunnistettiin myös mahdollisuudet kasvattaa somen avulla alueellista hybeä vihreän liiketoiminnan ympärille.

Myös verkostojen rooli kestävyyden ja kiertotalouden kehittämisessä on tunnistettu. Verkostot nähdään erityisesti tärkeinä toimialatiedon lähteinä ja niissä toimivat yritykset nähdään potentiaalisina yhteistyökumppaneina. Samalla tunnistetaan, että erityisesti verkostomainen toiminta ja yhteiskehittäminen vaatii kohtaamisten mahdollistamista mutta myöskin kulttuurin muutosta. Näin ollen yhtenä tärkeänä Riihen tavoitteena on kasvattaa Riihen verkostovaikutuksia, jotta käyttäjät saisivat Riihestä mahdollisimman suuren hyödyn.