Raha on vihreää - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Raha on vihreää

Blogi:

         

31.3. olit käyttänyt osuutesi maapallon luonnonvaroista vuodelle 2023. Suomen ylikulutuspäivä on siirtynyt jälleen aikaisemmaksi, vuonna 2022 Suomen ylikulutuspäivä oli 9.4. Tilanne on sama, kuin kuluttaisi kuukauden tilin viikossa ja eläisi loppukuun velkarahalla. Ei kuulosta kovin järkevältä. Mieti hetki, mitä voisit tehdä kuluttamatta enää lainkaan luonnonvaroja tänä vuonna? Tuntuu mahdottomalta.

Talouden ja ympäristön ajatellaan usein olevan erillään toisistaan, tai jopa vastakkain. Tämä ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkaansa vaan todellisuudessa luonto ja erityisesti hyvinvoiva luonto mahdollistaa kaiken liiketoiminnan, sillä luonnosta saamme materiaalit ja energiat tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi ja hyvinvoiva luonto on myös edellytys esimerkiksi erilaisten elämyspalvelujen tuottamiselle. Mieti seuraavaksi hetki, minkälaista liiketoimintaa voi tehdä ilman, että kuluttaisi tai vähintään hyödyntäisi jotain luonnonvaroja? Etkö keksinyt mitään? En minäkään.

Liiketaloudessa olemme tottuneet siihen, että pääomasta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan taloudellista pääomaa; rahaa, kiinteistöjä ja koneita. Joskus voidaan viitata myös inhimilliseen pääomaan, kun halutaan korostaa osaamisen ja koulutuksen tärkeyttä. Olemme kuitenkin unohtaneet sen tärkeimmän, Luontopääoman, joka tarjoaa meille kaikki resurssit ja mahdollistaa taloudellisen pääoman kasvattamisen. Raha on vihreää, oikeasti.

Miten voimme sitten elää omien luontovarojemme mukaisesti, jättämättä tuleville sukupolville perinnöksi valtavaa velkaa? Mikäli jatkamme samalla kulutusuralla, viemme jälkipolvilta mahdollisuuden elää hyvinvoivalla maapallolla ja kasvattaa hyvinvointiaan samalla tavalla kuin mihin meillä on ollut mahdollisuus. Materiaalitehokkuus ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön kehittäminen ja tehostaminen ovat konkreettisia asioita, joilla me kaikki, yksityisinä kuluttajina ja yrityksinä voimme osallistua sekä Suomen että maapallon ylikulutuspäivän siirtämiseen ja varmistaa, että luontopääomamme mahdollistaa liiketoiminnan kasvun nyt ja tulevaisuudessa.