Kestävä tuote on kilpailuetu - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Kestävä tuote on kilpailuetu

Ytyä, Kestävää kilpailukykyä teollisuuteen.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

 

Jälkimarkkinoinnissa valtava kilpailukykypotentiaali E-P:llä

Etelä-Pohjalaisyritysten jälkimarkkinoinnissa olisi valtava potentiaali.  Aiheesta kirjoittaa SeAMKin konetekniikan lehtorimme Samuel Suvanto helmikuussa 2022 artikkelissaan:  Kauppojen jälkeen on aika siirtyä kiertotalouteen.

Suvannon artikkeli liittyy jo päättyneeseen Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen SeAMKissa, jossa haastateltiin alueen konepajayritysten johtoa kiertotalouteen liittyen. Haastatteluiden pohjalta yhdeksi tärkeimmäksi yhteiseksi teemaksi nousi jälkimarkkinointi, jota suurimmalla osalla olikin jo runsaasti toiminnassaan, vaikka sitä ei oltu tuotteistettu.

 

Menestyjä hallitsee jälkimarkkinoinnin

 

Tuotteen elinkaaren aikana ansaittu liiketulos voi tuplaantua ja jopa enemmän hyödyntämällä kiertotalouden liiketoimintamalleja. Liiketoimintamielessä juuri jälkimarkkinat ovat kiinnostavin ja helpoiten sekä edullisimmin kehitettävissä oleva osa-alue yritysten ottaessa kiertotaloutta osaksi toimintaansa, kirjoittaa Suvanto yllä mainitussa artikkelissa.

Joku saattaisi olla esimerkiksi kiinnostunut tuotteen vuokraamisesta ja varaosia voi tarjota paketteina, mahdollisesti asennuksen kera kiinteällä hinnalla. Vaihtokonekauppaa voi ohjata haluamaansa suuntaan esimerkiksi tarjoamalla tietystä tuotemallista kiinteää hyvitystä vaihdettaessa se uuteen. Vaihtokone on mahdollisuus hyvään lisäkatteeseen tehdaskunnostamalla se seuraavalle asiakkaalle. Menestyjä on pohtinut jälkimarkkinointia ja tuotteistanut ratkaisujaan jo ennen kuin ensimmäinen asiakas huomaa kysyä.

 

Kerro ylpeästi erinomaisuudestasi

 

Monilla yrityksillä on jo hyvää tarjontaa, mutta sitä ei viestitä asiakkaille kuin kysyttäessä, toteaa Suvanto artikkelissaan. Jos kysyntää ja tarjontaa on jo, se vaatisi enää kuin tuotteistamista ja selkeää viestintää. Asiakkaan on vaikea ostaa, jos hän ei tiedä mitä on tarjolla. Suvanto muistuttaa, että jos voidaan tarjota alan paras tuki asiakkaille, ollaan todella vahvoilla. Tällainen asiakaslupaus tuskin vähentää myyntimääriä, paitsi ehkä kilpailijalla, sanailee Suvanto. Tuotteen arvo säilyy markkinoilla, kun yritys itse pystyy koordinoimaan koko tuotteen elinkaarta.

Lue koko artikkeli: SeAMK verkkolehti

 

Lisää YTYÄ ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen ja sen tekijöille tarjoilee:

Ytyä teollisuuteen logoteksti