Enemmistö Pk-yrityksistä tunnistaa kestävän liiketoiminnan hyötyjä - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Enemmistö Pk-yrityksistä tunnistaa kestävän liiketoiminnan hyötyjä

Kuvassa henkilöitä ja nouseva käyrä. Keskellä teksti Ytyä.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

 

PK-yrityksen toimija, olethan herännyt muutokseen?

– Varmista liiketoiminnan jatkuvuus

 

Jopa 96 % Pk-yrityksistä näkee kestävässä kehityksessä liiketoiminnallista hyötyä. Oletko näiden joukossa? Business Finland teetti vuonna 2021 pk-asiakkailleen valtakunnallisesti kyselyn kestävyysasioiden nykytilasta. Vastauksia tuli 510, joista mikro- ja pienyrityksiä oli 80 % ja esimerkiksi koneteollisuutta edusti 11 % yrityksistä. Tutustu kyselyn tuloksiin: Kestävän kehityksen tila pk-yrityksissä -esitysmateriaaliin (pdf)

Vastaajista 71 % kertoo, että sidosryhmien kestävän kehityksen standardit vaikuttavat heidän toimintaansa. Etelä-Pohjanmaan teollisuudessa on runsaasti esimerkiksi alihankintateollisuutta, joka on riippuvaista isompien asiakasyritysten liikkeistä. Osalla muutokset ovat jo tulleet eteen tai ainakin niitä on odotettavissa. Vaatimukset ja samalla myös uudet mahdollisuudet valuvat isojen yritysten kautta pienyrityksiin melko nopeallakin aikataululla. Esimerkiksi EU taksonomia tuo tullessaan sen, että puutteet vastuullisuudessa voivat olla lainansaannin este jatkossa. EU-taksonomia on uusi kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka tulee koskettamaan kaikkia juuri rahoituksen kautta. Tätäkin pyrimme käymään läpi Ytyä-teollisuuteen tilaisuuksissa.

 

Oletko edellä vai perässä?

Business Finlandin tiedotteessa todetaan, että kestävyysasiat on jo sisällytetty hyvin pk-yritysten liiketoimiin, mutta kilpailukyvyn ja menestymisen eteen on yrityksissä kehitystyötä tehtävänä. Annabella Polo toteaa tiedotteessa: ”Tulosten perusteella voi todeta kärkikolmanneksen sisällyttäneen kestävyystoimet strategiansa ytimeen ja edustavat edelläkävijöitä aihealueella. Toinen kolmannes on kärkijoukon perässä ja kehittää kestävyysratkaisujen tuotteita ja palveluita. Viimeinen kolmannes vasta seuraa kestävään kehitykseen määriteltyjä lakeja ja standardeja”. Yrityksen, kokoon katsomatta, onkin hyvä pysähtyä pohtimaan missä näistä itse on tai haluaisi olla.

 

Yli puolet E-P:n yrityksistä tunnistaa kasvupotentiaalin

SeAMKin asiantuntijat Joensuu-Salo, Viljamaa, Könönen ja Mäki kirjoittavat SeAMKin verkkolehdessä, että jopa puolet E-P:n yrityksistä näyttäisi heränneen näkemään liiketoiminnan kasvupotentiaalia vihreässä siirtymässä. Näkemys perustuu kyselyyn, joka toteutettiin Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2021. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 213 yritystä. Artikkelissa todetaan, että vihreää siirtymää voidaan pitää merkittävänä liiketoimintaympäristön muutosvoimana myös Etelä-Pohjanmaalla.

Lue lisää edellä mainitun kyselyn tuloksista ja vihreästä siirtymästä: Normin täyttäjistä ekomissionääreihin – moni näkee kasvumahdollisuuksia vihreässä siirtymässä

 

Pääosa Pk-yrityksistä näkee potentiaalin, mutta osaamista täytyy kehittää

Liiketoiminnallisia hyötyjä tarkasteltaessa Business Finlandin kyselyssä tärkeimmiksi teemoiksi nousevat kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan varmistaminen tulevaisuudessa. Toisaalta 81 % vastaajista kokee samalla haastavaksi jalkauttaa kestävä kehitys liiketoimintaan. Isoimpina haasteina kyselyssä nousevat mittaaminen ja monitorointi, hallinnolliset asiat, sidosryhmien vaatimukset sekä henkilöstön ja resurssien riittävyys. Yritysten kannattaakin panostaa osaamisensa kehittämiseen jo pelkästään liiketoiminnan jatkon varmistamiseksi.

Helpoin tie lähteä liikkeelle, on ilmoittautua mukaan Ytyä teollisuuteen -hankkeeseen, jossa Etelä-Pohjalaisyritysten ympäristöosaamista kehitetään maksutta Euroopan Sosiaalirahaston tukemana. Se on tarkoitettu kaikille mikroyrityksistä PK-yrityksiin Etelä-Pohjanmaan teollisuusalueella. Tervetulleita ovat sekä yrityksen johto että henkilöstö. Tavoitteena on, että ymmärrät paremmin mitä mahdollisuuksia ja haasteita yritykselläsi on edessä ja miten niihin voisi tarttua. Samalla oma työmarkkina-arvosi nousee osaamisen karttuessa.

Lue lisää Ytyä teollisuuteen kokonaisuudesta: SeAMK verkkolehti

Ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautuminen

 

Heli Hietala,

projektipäällikkö, Ytyä teollisuuteen -hanke

SeAMK TKI

heli.hietala@seamk.fi

 

Lisää YTYÄ ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen ja sen tekijöille tarjoilee:

Ytyä teollisuuteen logoteksti

 

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB