Riihen tietosuojaseloste - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Krista Mäki, projektipäällikkö
040 830 0356
krista.maki(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Krista Mäki, projektipäällikkö
040 830 0356
krista.maki(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Riihi-yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Riihen kohderyhmänä on Etelä-Pohjanmaan talousalueen toimijat opiskelijoista työelämään. Yhteystietorekisteriin kootaan kohderyhmän yhteystietoja, joiden avulla voidaan tehdä tiedotusta hankkeen kohderyhmään kuuluville yrityksille, organisaatioille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tahoille.

5. Rekisterin pitämisen peruste

  • Hallintolaki (L434/2003)
  • Hallintolainkäyttölaki (L1996 ja L1999)
  • Julkisuuslaki (L621/1999)
  • Julkisuusasetus (A1030/1999)
  • Laki yksityisyyden suojasta (L477/2001)
  •  SeAMKin tutkintosääntö
  • Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
  • EU GDPR 2016/679

5a. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/yrityksen yhteyshenkilön/asiakkaan nimi, asema, sähköposti, puhelinnumero.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Webropol, Office 365

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hankkeen sisällä tehdyt Etelä-Pohjanmaan alueen yrityskartoitukset ja uutiskirjeen tilaajat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMK:n sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.