Lakea Oy: Modulaarisen puurakentamisen edelläkävijä - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Lakea Oy: Modulaarisen puurakentamisen edelläkävijä

Lakea Oy:n toiminnassa kiertotalous näkyy mm. seuraaviin toimintoihin panostamisena: uudelleenvalmistus, päivitys ja lisäosat, kierrätettävät materiaalit sekä suunnittelu kestäviksi, korjattaviksi ja modulaarisiksi. Lisäksi Lakea synnyttää ratkaisuillaan asiakkailleen arvoa, kun moduuleja muuttamalla asuntoja on mahdollista varioida tarpeiden mukaan.

 Kiertotalouden liiketoimintamallit. Kuvakaappaus kuvaan viittaavan tekstin yhteydessä mainitusta Kiertotalouden Roadmap -työkalusta.Kiertotalouden pääliiketoimintamallit, joita casessa edistetään:

  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen
  • Uusiutuvuus ja kierrätettävät raaka-aineet

Lisätietoa liiketoimintamalleista:

 

Lakea on vuodesta 1975 saakka toiminut 15 pohjalaisen kunnan omistama yhtiö, joka rakennuttaa asuntoja, tarjoaa rakennuttamispalveluita muille toimijoille sekä harjoittaa vuokraustoimintaa omistamissaan kiinteistöissä. Lisäksi Lakea tarjoaa isännöintipalveluita. Lakea on myös puukerrostalorakentamisen edelläkävijä ja panostaa erityisesti ekologisesti kestävään ja vastuulliseen rakentamiseen.

Lakea on kehittänyt puukerrostalorakentamista jo lähes 15 vuotta. Tilaelementtirakentamisen perusajatuksena on ollut teollinen rakentaminen kuivissa tehdasolosuhteissa. Yhtenä kehitystyön tuloksena on syntynyt konsepti, joka perustuu puisiin tilaelementteihin ja betonisiin kylpyhuone-elementteihin. Puiset huonetilat rakennetaan omalla tehtaallaan ristiin liimatuista CLT-massiivipuuelementeistä ja kylpyhuoneet tehdään betonielementeistä omalla tehtaallaan. Kuiva- ja märkätilaelementit yhdistetään vasta rakennustontilla siten, että kylpyhuoneet sijoittuvat talossa päällekkäin itsekantavaksi rakenteeksi. Vesijohdot, viemärit, sprinklerit ja sähköjohdotukset kytketään liittimillä rakennuksen rungossa kulkevaan päärakenteeseen.

Puurakenteisten tilaelementtien rakentaminen, kuljettaminen ja asentaminen helpottuvat, kun betoninen märkätila on oma erillinen moduulinsa. Betonielementti asennetaan ensin ja puurakenteiset osat sen ympärille.

Konsepti säästää rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa asuntojen muunneltavuuden myöhemmin. Samoja moduuleja voi hyödyntää sijoittelemalla niitä eri tavoin. Huoneistoja voidaan yhdistää tai erottaa lisäämällä tai vähentämällä tilaelementtien välisiä kulkuaukkoja. CLT:stä tehtaalla esivalmistetut, konttimaiset tilaelementit mahdollistavat suuren mittakaavan puurakentamisen ja nopean rakennusprosessin. Modulaarinen rakentaminen on perinteistä rakentamista tasalaatuisempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rakentamiseen työmaalla kuluva aika lyhenee merkittävästi, kun suurin osa työstä siirtyy pois säiden armoilta kuiviin, hallittuihin tehdasolosuhteisiin.

Lakea on profiloitunut yrityksenä, joka tuo puurakentamisosaamista uusille paikkakunnille, yritys näkee puurakentamisen kansallisen ja kansainvälisen potentiaalin. Lakea kehittää jatkuvasti teollisen puurakentamisen menetelmiä ja vie samalla osaamista paikallisille alihankkijoille uusien projektien myötä.

 

Tutustu Lakeaan: Lakea.fi

 

Ota yhteyttä ja liity parveen

Etelä-Pohjalaisten oma kestävän kilpailukyvyn Riihi, kokoaa saman katon alle kestävään liiketoimintaan ja erityisesti kiertotalousteen liittyvää tietoa ja toimijoita. Pääpaino on pk-yritysten toimet ja tarpeet. Kysy meiltä tai kerro toimistasi kiertotalouden saralla. Tuo yrityksesi toimet näkyviksi, liity Riihen parveen.

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirje ja pysyt kuulolla

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia pysyä mukana muutoksessa, kilpailukykyisesti. Se luo uutta bisnestä! Tilaa uutiskirje ja kuulet uusista mahdollisuuksista osaamisesi kehittämiseksi. Kirjeen sisältö painottuu pk-yrityskenttään.

Tilaa uutiskirje