Kohiwood Oy: Puun kierron tehostamista vastuullisesti - Riihi
Etusivulle

Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla

Kohiwood Oy: Puun kierron tehostamista vastuullisesti

Kohiwood Oy:n toiminnassa kiertotalous näkyy mm. seuraaviin toimintoihin panostamisena: omien sivuvirtojen hyödyntäminen, sivuvirtojen hyödyntäminen, uusiutuva energia, haitattomat raaka-aineet ja prosessit sekä uusiutuvat, biopohjaiset raaka-aineet ja tuotantoresurssit. Lisäksi Kohiwood synnyttää ratkaisuillaan asiakkailleen arvoa tuottamalla uusiutuvaa energiaa asiakkaiden energiantuotantoon ja materiaalia biotuotetehtaille tuotantoon.

 Kiertotalouden liiketoimintamallit. Kuvakaappaus kuvaan viittaavan tekstin yhteydessä mainitusta Kiertotalouden Roadmap -työkalusta.Kiertotalouden pääliiketoimintamallit, joita casessa edistetään:

  • Resurssien talteenotto
  • Uusiutuvuus ja kierrätettävät raaka-aineet

Lisätietoa liiketoimintamalleista:

 

Oy Kohiwood LTD on vuonna 1987 perustettu puunjalostusyritys Soinissa Etelä-Pohjanmaalla. Yritys on erikoistunut massiivisen liimalevyn ja huonekalu- sekä sahatavarakomponenttien tuotantoon. Kohiwood on yli 40 vuoden ajan kehittänyt tehokasta puunkäyttöä ja kiertoajattelua myös kansainvälisillä markkinoilla.

Pääraaka-aineena Kohiwoodilla on kotimainen mänty, mutta myös suomalaista kuusta käytetään enenevässä määrin. Raaka-ainepuu hankitaan pääosin noin 80 kilometrin kuljetussäteeltä tehtaalta, ja valtaosa käytettävästä puusta on viljelymetsien harvennuksista saatavaa, halkaisijaltaan pieniläpimittaista puuta, mikä tukee kestävää metsätaloutta. Kaikki käytetty puu on PEFC-sertifioitua, mikä varmistaa, että käytetty puu on kestävästi tuotettua sekä vastuullisesti korjattua. Puun kierto metsästä lopputuotteeksi pystytään nykyään hoitamaan tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Kohiwoodin tehtaalla jalostetaan noin 1300 kiintokuutiota puuta päivässä. Yrityksen päätuotteita ovat korkealaatuiset liimapuupaneelit huonekaluteollisuudelle, sekä sahatavarakomponentit rakennusmateriaaleihin. Tuotantoprosessissa sahatavara lajitellaan robotisoidulla konekameralla, joka varmistaa puumateriaalin käytön optimaalisen tehokkuuden. Liimapuussa käytetty liima on myrkytöntä, terveydelle ja ympäristölle vaaratonta. Tehtaalla on myös oma vuonna 2020 modernisoitu saha, jossa yritys tuottaa sahatavarakomponentteja. Tuotannon kaikkia osa-alueita ohjaa laatujärjestelmä, joka on laadittu ISO 9001:2008-standardin mukaisesti.

Tuotannon sivutuotteita ovat hake, kuori ja sahanpuru. Puuhake myydään biotuotetehtaille tuotannon eri tarkoituksiin. Muut ylijäämä- sekä sivuvirtatuotteet pystytään hyödyntämään biopolttoaineena joko ulkoisten asiakkaiden toimesta, tai tehtaan oman lämpölaitoksen energiatuotannossa, joten jätettä tehtaalla ei muodostu juuri ollenkaan. Kohiwood tarvitsee ympärivuotisesti paljon lämmitysenergiaa puutavaran kuivaukseen sekä talvisin tehtaan tilojen lämmitykseen. Kaikki lämmitysenergia tuotetaan biopolttoaineella. Esimerkiksi kuorta käytetään biopolttoaineena Kohiwoodin omassa voimalaitoksessa, ja lisäksi sitä myydään myös muille voimalaitoksille. Sahanpurua käytetään biopolttoaineena omissa sekä asiakkaiden voimalaitoksissa ja lisäksi siitä jalostetaan puupellettejä.

Kohiwoodin puunjalostustehtaassa kaikkien materiaalien optimoitu kierto sekä hyötykäyttö on keskeistä, ja sivutuotteiden myynti erittäin tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Vuosien 2018-2025 välillä tapahtuvat investoinnit tähtäävät tehokkaampaan materiaalinkäyttöön, joka tarjoaa kilpailukykyä ja kannattavuutta globaalissa kilpailutilanteessa. Tulevaisuudessa Kohiwood selvittää uuden biopolttoainevoimalaitoksen rakentamista tuottamaan lämpöä ja sähköä tehtaalle. Tavoitteena on tuottaa ainakin osa tuotantoprosessiin tarvittavasta sähköenergiasta yhtiön omassa voimalaitoksessa sekä tehostaa sivuvirtojen käyttöä biopolttoaineena omalla tontilla, ilman tarvetta välilastauksille ja kuljetuksille.

Tutustu Kohiwoodiin: kohiwood.com

 

Ota yhteyttä ja liity parveen

Etelä-Pohjalaisten oma kestävän kilpailukyvyn Riihi, kokoaa saman katon alle kestävään liiketoimintaan ja erityisesti kiertotalousteen liittyvää tietoa ja toimijoita. Pääpaino on pk-yritysten toimet ja tarpeet. Kysy meiltä tai kerro toimistasi kiertotalouden saralla. Tuo yrityksesi toimet näkyviksi, liity Riihen parveen.

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirje ja pysyt kuulolla

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia pysyä mukana muutoksessa, kilpailukykyisesti. Se luo uutta bisnestä! Tilaa uutiskirje ja kuulet uusista mahdollisuuksista osaamisesi kehittämiseksi. Kirjeen sisältö painottuu pk-yrityskenttään.

Tilaa uutiskirje